Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 62


 

Kankaanpään Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Kankaanpään asuntoalueiden vanhojen leikkipuistojen hyödyntäminen

 

KVALT 11.06.2022    

 

 

 

Kankaanpään Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Kankaanpään omakotitalo- ja muut asuinalueet ovat siistejä ja hyvin hoidettuja. Toiset alueet ovat uusia ja toiset vanhempia, mutta kaikki ovat omalla tavallaan viihtyisiä. Monen asuntoalueen keskelle tai läheisyyteen on kuitenkin jäänyt kaupungin omistamia tyhjiä hiekkakenttiä. Nämä ovat olleet aikaisemmin lasten Ieikkipuistoja. Uusia, turvallisempia leikkipuistoja on rakennettu riittävä määrä optimaalisempiin paikkoihin. Tyhjäksi jääneet hiekkakentät ovat ruohoittuneet ja pistävät silmään hoitamattomina tonttien keskeltä. Sopisiko johonkin esimerkiksi jalkapallomaalit, viljelypalstat, istutuksia tai vaikka asukkaiden hoitama koirien juoksuaitaus? Pienellä vaivalla ja kuluilla alueista saataisiin viihtyvyyttä lisääviä. Alueiden asukkaat tietävät itse parhaiten, mistä olisi eniten hyötyä ja iloa kullakin alueella.

 

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki kartoittaisi kunkin asuntoalueen asukkaiden mielipiteitä näiden kenttien uudelleen käyttöönottamiseksi. Lisäksi esitämme, että saadun palautteen perusteella kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin alueiden kehittämiseksi."

 

Päätös Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KHALL 27.06.2022 § 232 

 

 

 

Valmistelija 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen rakennettu ympäristö -tulosalueelle valmisteltavaksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Rakennettu ympäristö -tulosalue

 

Lisätietoja antaa Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213

 

 

 

TEKNL 17.08.2022 § 101 

 

 

 

Valmistelija 

 

Kankaanpään Perussuomalaisten valtuustoryhmä on esitänyt valtuustoaloitteessaan, että kaupunki kartoittaisi kunkin asuntoalueen asukkaiden mielipiteitä asuinalueille jääneiden leikkipuistokäytöstä poistettujen kenttien uudelleen käyttöönottamisesta. Lisäksi esitetään, että saadun palautteen perusteella kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin alueiden kehittämiseksi.

 

Rakennettu ympäristö toteaa valtuustoaloitteesta seuraavaa:

 

Kaupungin asuinalueilta poistettiin käytöstä vähälle käytölle jääneitä leikkialueita, missä yhteydessä välineet poistettiin ja alueet maisemoitiin. Leikkipuistoja vähennettiin vuosina 2014-2015 noin 30 % (7 leikkialuetta) osana kaupungin talouden sopeuttamistoimenpiteitä. Toimenpiteen tarkoituksena oli keskittää ylläpitoon varattuja voimavaroja ja täten mahdollistaa jäljelle jääneiden puistojen kehittäminen. Toisaalta tarkoituksena oli pienentää ylläpidon käyttökustannuksia. Säästösyistä on lopetettu myös kaikkien leikkialueilla olleiden luistinratojen ylläpito.

 

Kaupungin asuinalueiden asukaskunnan koostumus ja siten myös tarpeet ja mielenkiinnon kohteet muuttuvat ajan kuluessa. Valtuustoaloitteen mukaisesti on alueiden kehittämisessä tärkeää huomioida kunkin alueen erityispiirteet ja asukkaiden toiveet.

 

Rakennettu ympäristö vastaa kaupungin yleisten alueiden, katujen, puistojen ja leikkialueiden kehittämisestä ja ylläpidosta. Asuinalueiden ja näiden aiemmin leikkipuistoina olevien alueiden kehittämisessä ja käyttöönotossa eri tarkoituksiin sekä alueiden ylläpidossa on muistettava kaupungin talouden realiteetit. Asukkailla voisi näiden alueiden kehittämisessä, käyttöönotossa ja ylläpidossa olla myös aktiivinen rooli. Alueita voitaisiin kehittää ja ylläpitää kaupungin ja asukkaiden yhteistyönä.

 

Rakennettu ympäristö -tulosalue kartoittaa asukkaiden tarpeita ja ajatuksia alueiden kehittämiseksi sähköisellä kyselyllä. Mahdolliset alueiden kehittämistoimenpiteet, joista aiheutuu kaupungille merkityksellisiä lisäkustannuksia, käsitellään talousarviomäärärahojen päätöksentekomenettelyn mukaisesti.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Marja Vaajasaari

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennettu ympäristö -tulosalueen selvityksen koskien Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitetta Kankaanpään asuntoalueiden vanhojen leikkipuistojen hyödyntämistä. Rakennettu ympäristö -tulosalue toteuttaa asukkaille suunnatun sähköisen kyselyn asuinalueiden kehittämisestä. Tekninen lautakunta päättää lähettää selvityksen aloitteesta edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 Rakennettu ympäristö / Kadut ja yleiset alueet

 

 Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

 

 

 

KHALL 22.08.2022 § 262 

 

 

 

Valmistelija 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto

 

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

 

 

 

KVALT 29.08.2022 § 62  

454/00.01.03/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.