Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 63


 

Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite / Pyörätie-kevyenliikenteenväylän rakentaminen Kuninkaanlähteeltä Pansiankadun alkuun

 

KVALT 28.02.2022 § 21 

 

 

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Olemme saaneet alueellemme Geopark-luonnonpuistoalueen ja Kuninkaanlähde maauimala- ja caravaanarialueineen kuuluu siihen. Matkailijoiden ja luonnossa liikkujien määrä on alueella kovassa kasvussa. Pyöräilijöiden liikkumista Kankaanpään keskustasta helpottaisi ja lisäisi turvallista liikkumista pyöräilytien rakentaminen Kuninkaanlähteeltä Pansialle, josta turvallista liikkumista pystyy jatkamaan Pansiankatua Kankaanpään keskustaan. Pyörätie on senkin tähden tarpeen, että tie Kuninkaanlähteelle on kapea ja mutkainen ja tämä kevyenliikenteen väylä on helppo rakentaa maapohjan ollessa kangasmaastoa.

 

Siksi ehdotammekin tämän pyörätie-kevyenliikenteenväylän rakentamista Kuninkaanlähteeltä Pansiankadun alkuun."

 

Päätös Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

KHALL 07.03.2022 § 84 

 

 

 

Valmistelija 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen rakennettu ympäristö -tulosalueen valmisteltavaksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Rakennettu ympäristö -tulsoalue

 

Lisätietoja antaa Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213

 

 

 

TEKNL 17.08.2022 § 102 

 

 

 

Valmistelija 

 

Perussuomalaisten valtuustoryhmä on valtuustoaloitteessaan esittänyt pyörätie-kevyenliikenteen väylän rakentamista Kuninkaanlähteeltä Pansiankadun alkuun.

 

Rakennettu ympäristö -tulosalue toteaa aloitteen osalta seuraavaa:

 

Kuninkaanlähteen retkeilyalueelle ja SF-Caravan Satakunta ry ylläpitämälle Caravan-alueelle on liikenneyhteys Kankaanpään keskustasta reittiä (alkaen Paasikiven-/Kuninkaanlähteenkadun kiertoliittymästä): 1) Kuninkaanlähteenkatu (1,3 km) - Mettälänkatu (1,06 km) - Pansiankatu (1,009 km) - Kenttäkatu (0,089 km) - Pansiantie (0,738 km) - Kuninkaanlähteentie (3,86 km), yhteensä 8,056 km  tai 2) Kuninkaanlähteenkatu (1,3 km+0,953 km) - Pansiantie (1,24+0,738 km) - Kuninkaanlähteentie (3,86 km), yhteensä 8,094 km.

 

-          Kuninkaanlähteenkadulla on yhdistetty jalankulku/pyörätie, joka on päällystetty

-          Mettälänkatu, Kenttäkatu ja Pansiankatu (1,71) ovat kaupungin tienpidossa olevia päällystettyjä katuja, joilla ei ole erillistä jalankulku/ pyörätietä.

-          Kuninkaanlähteentie, yhdystie 13210, ja Pansiantie, yhdystie 13211, ovat valtion teitä. Väylävirasto huolehtii valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä alueellisten ELY-keskusten kanssa.

 

Rakennettu ympäristö pitää turvallisen pyöräilyn ja kävelyn edistämistä tärkeänä, mutta kevyen liikenteen väylän rakentamista Pansiankadun ja Kuninkaanlähteen Caravan-alueen välille ei pidetä tarkoituksenmukaisena ottaen huomioon liikenneväylien liikennemäärät ja reitin suhteellisen vähäinen liikenteellinen merkitys etenkin kaupungin asukkaiden arkiliikkumisen kannalta ja toisaalta hankkeen kustannukset. Toisaalta reitit Kuninkaanlähteeltä keskustaan ovat nykyisellään päällystetyllä tie-/katuverkolla.  

 

Pansian- ja Vihteljärventiehen rajoittuvat maa-alueet ovat pääosin yksityisessä ja Hämeenkankaalla osin valtion omistuksessa ja Metsähallituksen hallinnassa. Sekä Pansiantie, että Kuninkaanlähteentie ovat valtion teitä, joille väylien kehittäminen kuuluu.

 

Kankaanpään liikuntakeskukselta Kuninkaanlähteelle on Viidentienristeyksen kautta myös valaistu latu-/ulkoilureitti, jota on mahdollista käyttää myös pyöräreittinä.

 

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisestä on 2022 laadittu Traficomin tuella kehittämissuunnitelma, jossa yhteystarpeita Kankaanpään katu- ja tieverkolla on kartoitettu sekä esitetty kävelyn ja pyöräilyn tavoiteverkko ja kehittämistoimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi. Lisäksi kaupungilla on käynnissä hanke maastopyöräilyreittien kehittämiseksi sekä reittiopasteiden lisäämiseksi maastoon ja digitaalisiin reittitietopalveluihin.

 

Rakennettu ympäristö esittää, että Kankaanpään kevyen liikenteen/pyöräilyverkoston kehittämistä jatketaan laadittujen kehittämissuunnitelmien pohjalta suunnitelmallisesti.

 

Rakennetun ympäristön näkemyksen mukaan kevyen liikenteen väylien rakennushankkeiden priorisoinnissa etusijalla tulisi olla kaupungin asukkaiden turvallista arkiliikkumista edistävät hankkeet (työ-, asiointi ja vapaa-ajan liikkuminen) ja toisaalta tulee huomioida hankkeen merkittävyys suhteessa vaadittuun rahoitustarpeeseen.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Marja Vaajasaari

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennettu ympäristö -tulosalueen selvityksen koskien Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitetta kevyen liikenteen väylän rakentamista Pansiankadulta Kuninkaanlähteelle ja päättää ettei aloite edellytä tässä vaiheessa erityisiä toimenpiteitä. Tekninen lautakunta päättää lähettää selvityksen edelleen kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 Sivistyspalvelut / Liikuntatoimi

 

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

 

 

 

KHALL 22.08.2022 § 263 

 

 

 

Valmistelija 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto

 

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

 

 

 

KVALT 29.08.2022 § 63  

212/08.00.00/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.