Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 64


 

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Kankaanpään koulujen liikennejärjestelyiden turvallisuusselvitys

 

KVALT 11.06.2022 § 49 

 

 

Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:

 

Kankaanpään koulujen alueilla on tehty viime vuosina suuria rakennusprojekteja ja samassa yhteydessä koulujen lähistöille on lisätty toimintoja. Ne ovat lisänneet koulujen ympäristöissä liikennettä merkittävästi. Samaan aikaan liikennejärjestelyt ovat säilyneet entisellään. Esimerkkinä voi mainita Pohjanlinnan/Kangasmetsän koulun ja Honkajoen yhteiskoulun rakennusprojektit.

 

Koulun alkamis- ja loppumisaikoina ko. paikoissa liikkuu monenlaista kulkuneuvoa aina linja-autoista ja traktoreista mopoihin ja polkupyöriin, takseihin ja henkilöautoihin sekä monen ikäisiä oppilaita ekaluokkalaisista lukion abeihin sekä huoltajia ja koulun henkilökuntaa. Varsinkin koulupihojen liittymäalueet ovat vaaran paikkoja.

 

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunki tekee Kankaanpään koulujen liikennejärjestelyiden osalta turvallisuusselvityksen.

 

Päätös Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KHALL 27.06.2022 § 229 

 

 

 

Valmistelija 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen rakennettu ympäristö -tulosalueelle valmisteltavaksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Rakennettu ympäristö -tulosalue

 

Lisätietoja antaa Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213

 

 

 

TEKNL 17.08.2022 § 103 

 

 

 

Valmistelija 

 

Keskustan valtuustoryhmä on esittänyt valtuustoaloitteessaan, että kaupunki tekee Kankaanpään koulujen liikennejärjestelyiden osalta turvallisuusselvityksen.

 

Koulujen liikennejärjestelyihin ja turvallisuuteen liittyviä ongelmakohtia ja ratkaisuvaihtoehtoja on käyty läpi Kankaanpään ja Pohjois-Satakunnan monialaisissa liikenneturvallisuustyöryhmissä. Koulujen liikenteen koululaisten (jalankulku, pyörät, mopot ja muut moottoriajoneuvot), koulukuljetusten ja koululaisten saattoliikenteen sekä huoltoliikenteen toimiva ja turvallinen yhteensovittaminen on haasteellista. Pohjanlinnan/Kangasmetsän koulun osalta samanaikaista liikennettä aiheuttaa myös Petäjäisen päiväkoti. Keskustan koulun osalta koululaisten saattoliikenteestä on lisäksi aiheutunut häiriötä myös asuntokatujen asukkaille. Toisaalta etenkin Pohjanlinnan koulun paikoitusalueella ja lähiympäristössä on esiintynyt viikonloppuisin ja iltaisin nuorison kokoontumisesta ja ajoneuvoista häiriötä asutukselle ja päiväkodin toiminnalle. Peruskorjauskohteiden osalta uusien liikennejärjestelyiden sovittaminen rajoitetulle alueelle valmiiksi rakennettuun ympäristöön asettaa suunnittelulle haasteita.

 

Kankaanpään liikenneturvallisuustyöryhmä on esittänyt, että koulujen liikennejärjestelyiden ja koulujen saattoliikenteen kehittämiseksi Pohjanlinnan/ Kangasmetsän koululle ja Keskustan koululle tulisi laatia suunnitelmat.

 

Suunnitelmat tulee laatia liikennesuunnitteluun erikoistuneen suunnittelijan toimesta koulukohtaisesti.  Ohjausryhmänä suunnittelussa voisi toimia Kankaanpään liikenneturvallisuustyöryhmä. Suunnitteluprosessi tulisi tehdä vuorovaikutuksessa koulun henkilöstön, koululaisten ja lasten vanhempien ja koululaisia kuljettavien liikennöitsijöiden kanssa.

Lähtötilanteen, liikkumistapojen, ongelmakohtien ja asenteiden kartoittamiseksi olisi hyvä tehdä edellä mainituille tahoille suunnattu kysely, minkä perusteella ratkaistaan tarkempaan tarkasteluun otettavat kohteet.

 

Rakennettu ympäristö -tulosalue esittää, että vuoden 2023 talousarvion teknisen lautakunnan investointiohjelmaan varataan määräraha koulujen liikennejärjestelyiden yleispiirteisen turvallisuusselvityksen ja koulukohtaisten toimenpide-ehdotusten / suunnitelmien laatimiseksi. Suunnitelmia laaditaan ja parannustoimenpiteitä/ laajempia liikennejärjestelyitä toteutetaan pidemmällä ajanjaksolla riippuen hankkeiden kiireellisyydestä ja rahoitusmahdollisuuksista.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Marja Vaajasaari

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennettu ympäristö -tulosalueen selvityksen koskien Keskustan valtuustoryhmän aloitetta Kankaanpään koulujen liikennejärjestelyiden turvallisuusselvitystä ja päättää lähettää selvityksen aloitteesta edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 Sivistyspalvelut

 Rakennettu ympäristö

 Destia Oy / Tapio Heiskanen

 

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

 

 

 

KHALL 22.08.2022 § 264 

 

 

 

Valmistelija 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto

 

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

 

 

 

KVALT 29.08.2022 § 64  

451/08.00.00/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.