Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 55


Talousarvio 2022 toteuma kesäkuu

 

Talouden puolivuotiskatsaus

 

KHALL 22.08.2022 § 259 

 

 

 

Valmistelija 

 

Kuntien ja kuntayhtymien viranomaisraportoinnin aikataulu uudistui vuoden 2021 alusta lukien. Taloustiedot toimitetaan Valtiokonttorille neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja vuoden lopun tilanteiden mukaan.

 

Kaupunginhallituksen 24.1.2022 § 19 käyttösuunnitelmia koskevan päätöksen mukaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle toimitetaan neljännesvuosittain kaupungin talouden tilanteen yksityiskohtaisempi seuranta, jota täydentää talouden kuukausiraportointi hallitukselle. Kaupungin oma raportointi noudattaa siten viranomaisraportoinnin aikataulua. Toinen neljännesvuosiraportti on esityslistan liitteenä.

 

Kesäkuun neljännesvuosikatsaus on laadittu sisällöllä seuraavasti:

 

1. Koko kaupungin ulkoisen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman toteutumisen

 

2. Investointien toteutuma esitetään hankkeittain.

 

3. Tulosaluetason raportti sisältää toiminnallisten tavoitteiden tilannekatsauksen raportointijaksolle 1-6/2022.

 

4. Raportissa on käyty läpi keskeisten tunnuslukujen kuten väestön sekä työllisyyden muutoksia alkuvuoden 2022 aikana. Lisäksi analysoitu toimintaympäristön muutoksia.

 

Talousarvion muutokset ja vertailtavuus vuoteen 2021

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 28.2.2022 § 18 muuttaa vuoden 2022 talousarviota siten, että satunnaisiin tuottoihin lisättiin valoverkon myyntituottoa 1,7 miljoonaa euroa, joka toteutui alkuvuoden aikana.

 

Tilikauden ylijäämä on kesäkuun lopussa 7,4 miljoonaa euroa. Koko vuoden muutetun talousarvion ylijäämäksi on arvioitu 2,25 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin vastaavan ajankohdan ylijäämä oli 5,2 miljoonaa euroa. Tämä sisälsi 1,4 miljoonaa euroa kuntaliitosavustusta, kun tämän vuoden kuntaliitosavustus on 1,05 miljoonaa euroa.

 

Tuloslaskelman ja tulosalueiden toteuma

 

Loppuvuoden aikana kuluihin heijastuu edelleen inflaation vaikutukset ja Posan toteumaan liittyy epävarmuutta. Lisäksi esimerkiksi pitkästä talvesta johtuvat alueiden kunnossapitopalvelujen kustannukset ovat nousseet aiemmasta tasosta. Lisäksi Ukrainan tilanteen vaikutukset voivat edelleen olla sekä taloudellisia että toiminnallisia. Loppuvuoden aikana toteumassa tulevat näkymään myös kesällä vahvistuneet palkankorotuksien vaikutukset.

 

Kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden osalta perusterveydenhuollon käyttösuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisena. Posan yhtymävaltuuston 21.12.2021 § 36 hyväksymässä talousarviossa Kankaanpään maksuosuus on 31 488 336 euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio Posan kustannuksiin on 30 887 300 euroa. Näiden välinen ero on siten 601 036 euroa. Posan ennakkolaskutus perustuu kuitenkin kaupungin varaamaan määrärahaan. Alkuvuoden toteuman perusteella toteumaan liittyy lisäksi ylityspainetta.

 

Alkuvuoden sääolosuhteista ja poikkeuksellisen suuresta lumimäärästä

johtuen on auraus- ja hiekoituskierroksia sekä lumen kuormausta ja ajoa

ollut huomattavasti keskimääräistä talvea enemmän. Palveluiden ostoihin

varatuista määrärahoista on 01-06/2022 toteumassa palvelukokonaisuuksissa: Kadut ja yleiset alueet käytetty n. 73 %, Muu kuntatekniikassa (yksityistiet ja maan ja lumen vastaanottoalue) n. 100 % ja Tilapalveluissa n. 62 %.

 

Rakennettu ympäristö -tulosalueen palveluiden ostoon talousarviossa

varatut määrärahat eivät tule riittämään, mahdollisen lisämäärärahan tarve

ja sen suuruus tullaan arvioimaan tulevan perusteella.

 

Muiden tulosalueiden osalta ei tällä hetkellä ole tiedossa merkittäviä poikkeamia talousarvioon.

 

Verotulot ja valtionosuudet

 

Verotulojen kertymä on kesäkuun lopussa ollut 1,2 miljoonaa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempaa. Tuloverokertymää oikaistiin muiden kuntien tapaan Kankaanpään osalta heinäkuussa -0,7 milj. eurolla, jolloin siinä vaiheessa verokertymä oli noin 650 000 euroa edellistä vuotta korkeampi.

 

Verotuloissa on myös huomioitava, että väliaikainen yhteisöveron tuoton kuntien jako-osuuden muutos pienentää loppuvuoden verokertymää verrattuna vuoteen 2021. Tässä vaiheessa yhteisöveron toteuma on 91,9 % koko vuoden talousarvioista. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

 

Yhteisöveron tuotto on toteutumassa talousarviota suurempana ja sen osalta esitetään talousarvion muutosta.

 

 Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

 

Lainat

 

Tammi-kesäkuussa nostettiin lainoja kuudella miljoonalla eurolla ja lyhennettiin 6,8 miljoonalla eurolla. Lainakanta kesäkuun lopussa oli 56,7 miljoonaa euroa. Tämä on noin 0,8 miljoonaa euroa vähemmän kuin ilman Asunnonhankinnalle siirtyneitä lainoja vuodenvaihteessa. Investoinneista on tässä vaiheessa toteutunut noin 34 %, mikä osittain näkyy myös kassan suuruudessa (8,3 miljoonaa euroa).

 

Tilikauden alun aikana on lainojen korkotaso noussut ja ennusteiden mukaan korkotaso tulee edelleen nousemaan merkittävästi. Kaupungin lainasalkun suojaukset tulivat voimaan huhtikuussa 2022, jolloin kaupungin lainakanta on suojattu korkotason nousulta sekä kiinteiden korkojen että korkosuojausten (40 me) kautta. Yhteensä suojauksen taso on tällä hetkellä noin 61,8 miljoonaa euroa, mikä hetkellisesti ylittää lainakannan tason.

 

Väestö ja työllisyys

 

Kesäkuun lopussa ennakollinen väestöluku oli 12 632, jolloin vähennystä vuodenvaihteen tilanteeseen on 30 henkilöä.

 

Työttömyysaste kesäkuun lopussa 8,5 % oli hieman pienempi kuin joulukuussa 2021, jolloin se oli 9,6 %. Keskimäärin työttömyysprosentti on alkuvuoden aikana ollut 8,8.

 

Arvio tilikauden tuloksesta

 

Tilikauden ylijäämä on tässä vaiheessa vuotta merkittävä, mutta koko vuoden osalta ylijäämä tulee pienenemään jo tiedossa olevilla tekijöillä erittäin merkittävästi nyt toteutuneesta.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle talousarvioon seuraavia muutoksia: yhteisöveron tuoton arviota nostetaan +500 000 euroa, joka parantaa vastaavasti tilikauden tulosta. Investoinneista poistetaan Sairaanhoitopiirin peruspääoman korotus 356 000 euroa.

 

Päätös Talousjohtaja Ari Virolainen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn ajan.

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto

 

Lisätietoja antaa Talousjohtaja Ari Virolainen 044 577 2241

 

 

 

KVALT 29.08.2022 § 55  

16/02.02.02/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tehdä talousarvioon seuraavat muutokset: yhteisöveron tuoton arviota nostetaan +500 000 euroa, joka parantaa vastaavasti tilikauden tulosta. Investoinneista poistetaan Sairaanhoitopiirin peruspääoman korotus 356 000 euroa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.