Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 58 

Venesjärven ja Kyynärjärven koulujen tarveselvitys

 

KHALL 21.02.2022 § 55 

 

 

 

Valmistelija 

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion investointiosassa määrärahan kyläkoulujen (Venesjärvi ja Kyynärjärvi) tarveselvityksen, esisuunnitelman ja hankesuunnitelman laatimiseen.

 

Venesjärven ja Kyynärjärven koulujen osalta on teetetty kuntotutkimukset ja tutkimusten perusteella molemmissa kohteissa on korjaustarpeita, jotka ovat peruskorjaustasoisia.

 

Kaupunginhallitus asettaa erillisen työryhmän kyläkoulujen tarveselvityksen laatimisen osalta.

 

Tarveselvityksen tehtävä on muodostaa perusteltu näkemys tilahankkeen tarpeesta. Se sisältää lähtötilanteen inventoinnin, esityksen mitoittavasta henkilö- tai palvelumäärästä ja sen kehityksestä, alustavan tilaohjelman sekä esityksen toimintojen sijoittelusta tai keskinäisistä yhteyksistä.

 

Tarveselvityksessä kuvataan, mitkä seikat aiheuttavat tarpeen tilahankkeelle ja vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilatarve. Tarveselvityksen keskeinen osa on myös kustannusarvion laatiminen. Tarveselvitysvaiheessa käsitellään myös vaihtoehtoisia ratkaisumalleja sekä hankkeen toteutusmuotoa. Tarveselvitykseen sisältyvässä alustavassa aikataulussa kuvataan hankkeen seuraavat vaiheet ja koko hankkeen valmistuminen.

 

Tarveselvitys valmistelee hanketta hankesuunnittelua varten. Huolellisesti laadittu tarveselvitys tuottaa luotettavat tiedot hankkeesta päätöksentekoa ja budjetointia varten.

 

Työryhmän tehtävänä on:

 

-          laatia tarveselvitys, jossa esitelty tilatarpeet, vaihtoehdot ja alustavat kustannukset aikataluineen

-          tarveselvityksen tulee olla valmis 17.6.2022 mennessä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus nimeää työryhmään luottamushenkilöt sekä talousjohtaja Ari Virolaisen, rehtori Pekka Hynnisen ja tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemen. Kaupunginhallitus nimeää työryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös Kyläkoulujen tarveselvityksen työryhmään nimettiin Keijo Kerola (pj), Tapio Laurila (vpj), Sofia Latvajärvi, Reija Leivo, Lauri Kujanpää, Mia Haapala, Antti Raittila ja asiantuntijajäseneksi Akseli Reho.

 

 Viranhaltijoista työryhmään nimettiin talousjohtaja Ari Virolainen, rehtori Pekka Hynninen ja tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi.

 

Täytäntöönpano Nimetyt

 

Lisätietoja antaa Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210

 

 

 

KHALL 08.08.2022 § 244 

 

 

Valmistelija 

 

Tarveselvitystyöryhmä on saanut työnsä päätökseen. Työryhmä on toimeksiannon mukaisesti selvittänyt Venesjärven ja Kyynärjärven koulujen osalta erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja alustavine kustannusarvioineen.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee Venesjärven ja Kyynärjärven koulujen tarveselvityksen omalta osaltaan tietoonsa saatetuksi. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tarveselvityksen tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto

 

Lisätietoja antaa Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, 044 577 2210

 Tilapalvelupäällikkö Pentti Saloniemi, 044 577 2620

 

 

 

KVALT 29.08.2022 § 58  

174/00.00.01/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee Venesjärven ja Kyynärjärven koulujen tarveselvityksen tietoonsa saatetuksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.