Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 59


Kankaanpää_kävelee_ja_pyöräilee_hyv_teknl

 

Kankaanpään kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2022

 

TEKNL 17.08.2022 § 98 

 

 

 

Valmistelija 

 

Rakennettu ympäristö -tulosalue on teettänyt Destia Oy:llä Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. Työ on saanut rahoitusta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmien hankehaussa vuonna 2022.

 

Hankkeella on ollut eri hallintokuntien (rakennettu ympäristö, sivistyspalvelut, kaupunkisuunnittelu) sekä Poliisin ja Liikenneturvan edustajista koostunut ohjausryhmä.

 

Hankkeen tavoitteena on ollut laatia kaupungille kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen kokonaisvaltainen suunnitelma, jossa huomioidaan sekä arki, että vapaa-ajan liikkuminen. Vähäenergisen liikkumisen lisääminen sekä esteettömän ja turvallisen jalankulun ja pyöräilyn edistäminen on kaupungin strategian ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaista. 

 

Destian laatiman kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman painopisteenä ovat olleet Kankaanpään keskustan ulkopuoliset alueet, mukaan lukien kaupunkiin 1.1.2021 liittynyt Honkajoen seutu. Tarkoitus on ollut yhteensovittaa reittejä ja tutkia miten kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta saadaan kasvatettua, vaikuttamalla sekä ihmisiin että kävelyn ja pyöräilyn infrastruktuuriin.

 

Kaupungin keskustan osalta on Sweco oy:n toimesta laadittu Pyöräliikenteen tavoiteverkko ja keskustan liikenteellinen kehittämissuunnitelma, Kankaanpään keskustaajama ja keskusta-alue (1.2.2022). Suunnitelma on toteutettu osana YM:n rahoittamaa kuntien ilmastohanketta. Suunnitelmassa on selvitetty kaupungin keskusta-alueen liikenteen kehittämismahdollisuuksia turvallisen kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi rakennetussa kaupunkiympäristössä liikenteellistä toimivuutta unohtamatta.

 

Rakennettu ympäristö esittää, että Kankaanpään kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edellytysten kehittämistä jatketaan laaditun Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelman pohjalta suunnitelmallisesti sekä kaupungin keskusta-alueen että haja-asutusalueen osalta.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Marja Vaajasaari

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle Destia Oy:n laatiman Kankaanpään kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman hyväksymistä sekä että kaupunki jatkaa kävelyä ja pyöräilyä edistävien toimenpiteiden toteuttamista koko kaupungin alueella.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 Rakennettu ympäristö

 Kaupunkisuunnittelu

 Sivistyspalvelut/liikuntatoimi

 

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

 

 

 

KHALL 22.08.2022 § 268 

 

 

 

Valmistelija 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy Destia Oy:n laatiman Kankaanpään kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman ja edelleen esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Kankaanpään kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunki jatkaa kävelyä ja pyöräilyä edistävien toimenpiteiden toteuttamista koko kaupungin alueella.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Rakennettu ympäristö

 Kaupunkisuunnittelu

 Sivistyspalvelut/liikuntatoimi

 Kaupunginvaltuusto

 

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

 

 

 

KVALT 29.08.2022 § 59  

536/08.00.00/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Kankaanpään kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.