Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 60


 

Kankaanpään Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Liikenneturvallisuuden lisääminen Kantatiellä 44 ja Pansiantiellä

 

KVALT 07.02.2022 § 10 

 

 

 

 

Kankaanpään Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Tuoreessa Satakuntaliiton tekemässä liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksessa ei ole mainintoja Pohjanmaantien vaaranpaikoista. Kankaanpään kaupungin onkin syytä ottaa roolia parannuksien eteenpäin viemiseksi myös liikenneturvallisuuden näkökannalta.

 

Kantatien 44 valaistus Lavian suunnalta Kankaanpäähän saavuttaessa alkaa tällä hetkellä hyvin lähellä keskustaajamaa. Raskasajoneuvoliikenne ohjautuu nykyisin pääsääntöisesti sekä hienosti Pansian teollisuusalueelle kantatie 44:ltä kääntyvän Pansiantien kautta. Tuo risteysalue on valaisematon, samoin kuin koko Pansiantie.

 

Esitämme, että Kankaanpään kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin liikenneturvallisuuden lisäämiseksi ja edesauttaa valaistuksen saamista Kantatie 44 varteen Verttuuntien risteyksestä alkaen sekä Pansiantielle Kenttäkadun risteykseen asti. Samalla tulisi selvittää Pansiantien ja kantatie 44 risteykseen lisättävä väistötila, jolloin vältyttäisiin isojen rekkojen ja henkilöliikenteen peräänajoilta."

 

Päätös Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KHALL 21.02.2022 § 59 

 

 

 

Valmistelija 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää aloitteen Rakennettu ympäristö -tulosalueelle valmisteltavaksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Rakennettu ympäristö -tulosalue

 

Lisätietoja antaa Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213

 

 

 

TEKNL 15.06.2022 § 69 

 

 

 

Valmistelija 

 

Rakennettu ympäristö toteaa Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen koskien Kantatie 44 ja Pansiantien risteyksen liikenneturvallisuutta seuraavaa:

 

Kantatie 44 ja Pansiantie kuuluvat valtion tieverkkoon, jonka tienpidosta vastaa Väylävirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kantatie 44:llä on nopeusrajoitus 60 km/h sekä Pansiantiellä kantatien liittymästä Kirkkokadun liittymän läheisyyteen (noin 240 m matkalla) on nopeusrajoitus 60 km/h ja tämän jälkeen Pansiantiellä Kokintien liittymäalueelle saakka 80 km/h.

 

Kantatie 44 on kaupungin keskustan suunnasta valaistu Kelankaaren liittymään, josta Pansiantien liittymään on matkaa noin 610 m.

 

Vatajankoski Oy on Kankaanpään kaupungin aloitteesta laatinut suunnitelman Pansiantien tievalaistuksesta Kirkkokadun ja Kuninkaanlähteenkadun liittymien välille sekä Kuninkaanlähteenkadun katuvalaistuksesta Pieksukadun ja Pansiantien välille. Kaupungin tavoitteena on em. katu- ja tieosuuksien valaistuksella parantaa kevyen liikenteen liikkumisolosuhteita sekä liikenneturvallisuutta. Pansiantien valaisusta em. osuudella on käyty keskustelua ELY-keskuksen edustajien kanssa sekä kaupungin että Vatajankoski Oy:n toimesta. Kyseisen Pansiantien osuuden valaiseminen on ELY-keskuksen mukaan mahdollista kaupungin toimesta, mikäli tievalaistus toteutetaan Väyläviraston ohjeistuksen mukaisesti. Kustannukset suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta jäisivät kaupungille. Rakennettu ympäristö tulee esittämään vuoden 2023 talousarvioon käyttötalousmäärärahaa Pansiantien ja Kuninkaanlähteenkadun valaisemiseksi em. tie- ja katuosuuksilla Vatajankoski Oy:n investointina kaupungin ja Vatajankoski Oy:n sopimuksen mukaisin ehdoin.

 

Rakennettu ympäristö katsoo, että kantatie 44:n tievalaistuksen jatkaminen Kelankaaren risteyksestä Pansiantien risteykseen olisi liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää. Kantatie 44 on valtion tie, jolla on kaupungin sisäisen liikenteen lisäksi runsaasti läpiajoliikennettä ja paljon raskasta liikennettä. Tämän perusteella kaupunki katsoo, että kyseisen kantatie 44 tien ja Pansiantien ja Kirkkokadun liittymän välisten tieosuuksien valaiseminen ja valaistuksen ylläpito kuuluu ensisijaisesti tienpitäjälle. 

 

 Rakennettu ympäristö esittää, että Kantatie 44 ja Pansiantien liittymän liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuuksien selvittämistä jatketaan ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi jatketaan Pansiantien tievalaistuksen valmistelua yhteistyössä Vatajankoski Oy:n ja ELY keskuksen kanssa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Marja Vaajasaari

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Rakennettu ympäristön laatiman selvityksen koskien Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitetta ja päättää lähettää sen edelleen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 Vatajankoski Oy / Jarno Joensuu

 Rakennettu ympäristö

 

Lisätietoja antaa Tekninen johtaja Marja Vaajasaari, 044 577 2619

 Kuntatekniikan insinööri Antti Kangasniemi, 044 577 2639

 

 

 

KHALL 27.06.2022 § 233 

 

 

 

Valmistelija 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto

 

Lisätietoja antaa Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213

 

 

 

KVALT 29.08.2022 § 60  

141/08.00.00/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.