Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 61


 

Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite / Kiinteistöveron kertymän selvittäminen maatilarakennusten osalta

 

KVALT 11.04.2022 § 35 

 

 

Keskustan valtuustoryhmä jätti seuraavansisältöisen valtuustoaloitteen:

 

"Suomalainen maatalous on ajautunut ennennäkemättömään kustannuskriisiin. Energian ja lannoitteiden hinnat on pompannut jopa moninkertaiseksi samaan aikaan kun tuottajahinnat laahaavat pahasti perässä. Suoranaisia keinoja nopeaan kustannusrakenteen karsintaan on vain vähän. Maatalousrakennusten kiinteistöveron väliaikainen tai pysyvä poisto auttaisi merkittävästi eritoten kehittyviä maatiloja.

 

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että kaupunki selvittää kiinteistövero kertymän maatilarakennusten osalta ja arvioi mahdollisuudet kiinteistöveron poistoon näiltä osin."

 

Päätös Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

KHALL 20.04.2022 § 142 

 

 

 

Valmistelija 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen talous-tulosalueen valmisteltavaksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Talous-tulosalue

 

Lisätietoja antaa Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213

 

 

 

KHALL 27.06.2022 § 234 

 

 

 

Valmistelija 

 

Kaupungin omista tietojärjestelmistä tietoa kertymästä ei ole suoraan mahdollista saada. Verottajalta saadun tiedon mukaan vuonna 2021 maatalouden tuotantorakennusten verokertymä Kankaanpään alueella 99 436 euroa.

 

Valtiovarainministeriön tiedotteen 25.5.2022 mukaan Suomen hallitus linjasi helmikuussa 2022 määräaikaisista täsmätoimista, joilla pyritään helpottamaan energian hintojen nousun aiheuttamaa maatalouden kustannuskriisiä. Hallitus esittää, että maataloudenharjoittajia tuettaisiin maatalouden tuotantorakennusten väliaikaisella kiinteistöverotuella.

 

Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan tuki myönnettäisiin alentamalla maatalouden harjoittajan omistamista maatalouden tuotantorakennuksista suoritettavaa veroa enintään 35 000 eurolla. Alle 10 euron veroa ei kuitenkaan alennettaisi. Tuki vaikuttaisi vuoden 2022 kiinteistöverotuksen.

 

Tuen edellytyksenä olisi, että rehujen, poltto- ja voiteluaineiden, sähkön ja lannoitteiden osuus maatalouden menoista ennen varauksia, poistoja ja korkokuluja on vähintään 15 prosenttia.

 

Tukea ei myönnettäisi automaattisesti, vaan sitä pitäisi erikseen hakea. Hakuaika päättyisi 31. lokakuuta. Tuen myöntämisen jälkeen Verohallinto poistaisi kiinteistöveron maksuvelvoitteen alennusta vastaavalta osalta ja palauttaisi suoritetun veron. Verohallinto ohjeistaa kiinteistöverotuen hakemisesta tarkemmin elokuun aikana.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa, että koska asiaa on valmisteltu koko maan osalta, ei kaupungin tule tehdä erillistä Kankaanpäätä koskevaa linjausta.

Kaupunginhallitus merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginvaltuusto

 

Lisätietoja antaa Talousjohtaja Ari Virolainen 044 577 2241

 

 

 

KVALT 29.08.2022 § 61  

319/02.03.01/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteesta annetun selvityksen tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.