Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 20.01.2022/Pykälä 5


 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

 

KULTVAP 20.01.2022 § 5  

41/00.00.01/2022  

 

 

 

Valmistelija Kiviniemi Heikki

 

Kaupungin hallintosäännön 134 §:ssä Päätösten tiedoksianto kaupungin jä­se­nil­le todetaan seuraavasti:

 

"Kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oi­kai­su­vaa­ti­mus­oh­jei­neen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen näh­­­nä kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tar­kem­min säädetään.

 

Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kau­pun­gin jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

 

Kaupunginhallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huo­mi­oon ottamisesta annettaessa päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Lau­ta­kun­ta voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla toimialallaan."

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

 

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 Varhaiskasvatus

 Koulutus

 Sivistystoimisto

 

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441