Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 26.04.2022/Pykälä 38 

Kankaanpään kaupungin 2. kaupunginosan (Käpylä) tiloja 214-406-12-20, 214-406-12-144 ja 214-406-12-145 sekä määräalaa 214-406-12-36-M601 koskevan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos (Kankaanpään Helluntaiseurakunnan asemakaavan muutos)

 

KAUPSL 26.04.2022 § 38  

96/10.02.03/2022  

 

 

Valmistelija Janne Tuomisto

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan 25.01.2022 § 10 päättänyt käynnistää Kankaanpään Helluntaiseurakunnan esityksestä tiloja 214-406-12-20, 214-406-12-144 ja 214-406-12-145 sekä määräalaa 214-406-12-36-M601 koskevan asemakaavamuutoksen laadinnan. Helluntaiseurakunnalla on tarkoitus toteuttaa lisäsiipi vanhan kirkkorakennuksen kylkeen, jonka koko olisi arviolta 300-320 k-m². Laajennus edellyttää kaavamuutoksen.

 

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Helluntaikirkon suunniteltu laajennus nykyisen rakennuksen eteläsivulle sekä tarkastella Helluntaiseurakunnan omistaman YKL -korttelialueen tonttijaotusta ja rakennusoikeuksien jakautumista kokonaisuutena.

 

Asemakaavamuutosluonnoksessa Helluntaiseurakunnan kirkkorakennuksen suunnitellulle laajennusosalle on osoitettu kaavassa lisärakennusoikeus ja samalla rakennusalaa on tarkistettu vastaamaan suunniteltua laajennusta. Nykyinen kirkkorakennus on osoitettu voimassa olevan kaavan mukaisesti suojelluksi. Samalla korttelialueen Keskuskadun puoleisen rakennusalan rakennusoikeutta on pienennetty 1300 kerrosalaneliömetristä 1000 kerrosalaneliömetriin. Rakennusalaa on myös hieman kavennettu Onnelankadun suuntaisesti. Korttelialueen ohjeellista tonttijaotusta on muutettu siten, että kirkon nykyinen pysäköintialue mahtuu kirkon tontin alueelle. Lisäksi korttelialueen kaavamääräystä on tarkistettu.

 

Esittelijä Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi suunnittelutoimiston laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja hyväksyy asemakaavaluonnoksen MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaiseen laatimisvaiheen vuorovaikutusmenettelyyn.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano -

 

Lisätietoja antaa Maankäyttöinsinööri, vt.kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732