Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 26.04.2022/Pykälä 39 

Lausunto Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

KAUPSL 26.04.2022 § 39  

285/00.04.01/2022  

 

 

Valmistelija Janne Tuomisto

 

Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunta pyytää Kankaanpään kaupungilta lausuntoa Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Lausuntoa pyydetään 9.5.2022 mennessä.

 

Ilmatar Energy Oy:n hankeyhtiö Ilmatar Ikaalinen Hämeenkyrö Oy suunnittelee enintään 15 tuulivoimalasta koostuvan tuulivoimapuiston rakentamista Ikaalisten kaupungin ja Hämeenkyrön kunnan alueelle molemmin puolin kuntarajaa. Kaavoituksen tavoitteena on laatia osayleiskaavat molempiin kuntiin maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisina erillisinä kaavoina siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavojen perusteella. Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 14 km², josta noin 8 km² sijoittuu Ikaalisten ja noin 6 km² Hämeenkyrön alueelle. Alue sijaitsee noin 8 kilometrin etäisyydellä Kankaanpään rajasta.

 

Kaavahankkeesta valmistuneessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (liitteenä) esitetään hankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan, miten kaavoitukseen voi osallistua ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan työn aikana.

 

Esittelijä Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomautettavaa Konikallion tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

ytäntöönpano Ikaalisten kaupunki, ympäristölautakunta

 

Lisätietoja antaa Maankäyttöinsinööri, vt.kaupunginarkkitehti Janne Tuomisto, 044 5772732