Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 21.05.2024/Pykälä 19


 

Erityisluokanopettajien virkojen täyttöluvat

 

SIVL 10.04.2024 § 40 

 

 

 

Valmistelija 

 

Hallintosäännön 33 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. 34 §:n mukaan valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta, kaupunginhallitus päättää tulosalueiden johtajien valinnoista ja muun henkilökunnan valitsee ao. tulosalueiden johtaja.

 

Kaupunginhallituksen päätöksen 25.6.2018 § 219 mukaisesti luvan vakituisen tai yli vuoden määräaikaisen palvelussuhteen täyttämiseen myöntää kaupunginhallitus.

 

Perusopetuslain (1998/628) mukaisesti opetuksen järjestäjällä tulee olla opetuksen järjestämismuoto huomioon ottaen riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia.

 

Kankaanpään kaupungin perusopetuksen erityisluokanopettajien virat 0138 (Pysäkki) ja 0131 (Kangasmetsän koulu) esitetään täytettäväksi toistaiseksi 1.8.2024 lähtien.

 

Kyseisten virkojen täyttämiseen on varauduttu talousarvion laadinnassa eikä virkojen täyttö lisää opettajien kokonaismäärää perusopetuksessa. Virkojen täyttäminen toistaiseksi on perusteltua, koska määräaikaisuuden perusteita ei ole.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kankaanpään kaupungin perusopetuksen erityisluokanopettajien virat 0138 (Pysäkki) ja 0131 (Kangasmetsän koulu) täytetään toistaiseksi 1.8.2024 lähtien.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 

Lisätietoja antaa Juha Kemppainen 044 577 2322

 Kari Kähkönen 044 577 2371

 

 

 

HEJA 21.05.2024 § 19  

1690/01.01.01/2024  

 

 

Valmistelija Anna Vanhahonko

 

 

Esittelijä Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

 

Päätösehdotus Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Kankaanpään kaupungin perusopetuksen erityisluokanopettajien virat 0138 (Pysäkki) ja 0131 (Kangasmetsän koulu) täytetään toistaiseksi 1.8.2024 lähtien.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 

Lisätietoja antaa Rehtori Juha Kemppainen 044 577 2322

 Rehtori Kari Kähkönen 044 577 2371

 Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko 044 577 2213