<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Isokeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupa nähtävillä 22.9.-31.10.2022 aluehallintoviraston verkkosivulla]]><![CDATA[Äitienpäiväkunniamerkit vuodelle 2023 haettavissa 4.11.2022 mennessä Lounais-Suomen aluehallintovirastolta]]><![CDATA[Suurtalouskokki vakituiseen toimeen, haku 9.10.2022 klo 18.00 mennessä]]><![CDATA[Kaupunginvaltuuston 26.9.2022 asialista]]><![CDATA[Nuorisotyöntekijän sijaisuuden haku 3.10.2022 klo 15.00 mennessä]]><![CDATA[hyväksymiskuulutus 214-14-934]]><![CDATA[Rakennustarkastajan päätösten julkipanoilmoitus 14.9.2022 / Nähtävillä 15.09. - 30.09.2022]]><![CDATA[Ely-keskus 2.9.2022 Päätös liitteineen, Hämeenkankaan vedenottamon kalataloudellinen toimenpidesuunnitelma /Pohjaveden ottaminen Hämeenkankaan pohjavedenottamosta Hämeenkangas-Niinisalon pohjavesialueella (Kankaanpää) - kalataloudelli...]]><![CDATA[Kuulutus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 23 §:n mukaisesta päätelmästä, Kankaanpäässä sijaitsevasta Paholammin tuulivoimahankkeesta, nähtävillä 1.9.-3.10.2022]]><![CDATA[Kuulutus / Haukkasalon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma nähtävillä 29.8. - 29.9.2022]]><![CDATA[Kuulutus / Haukkasalon tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.8. - 29.9.2022]]><![CDATA[Päätös melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Kankaanpään kaupunki, Hörhiäisviikon ulkoilmakonsertit, Kankaanpää, nähtävänä 25.8..-1.10.2022]]><![CDATA[Kuljetus Mäkivaara Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen, louhintaan ja murskaukseen sekä betoni- ja asfalttijätteen vastaanottamiseen ja käsittelyyn, Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylässä, tilalla Kiv...]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus poikkeamispäätös_214-423-1-111]]><![CDATA[Kutsuntakuulutus 2022, Lounais-Suomen aluetoimisto Puolustusvoimat]]>