Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 21.05.2024/Pykälä 21


 

Toimistosihteerin toimen täyttölupa

 

SIVL 15.05.2024 § 49 

 

 

 

Valmistelija 

 

Hallintosäännön 33 §:n mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. 34 §:n mukaan valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta, kaupunginhallitus päättää tulosalueiden johtajien valinnoista ja muun henkilökunnan valitsee ao. tulosalueiden johtaja.

 

Kaupunginhallituksen päätöksen 25.6.2018 § 219 mukaisesti luvan vakituisen tai yli vuoden määräaikaisen palvelussuhteen täyttämiseen myöntää kaupunginhallitus.

 

Kankaanpään kaupungin sivistyspalveluista on toimistosihteeri irtisanoutunut 7.6.2024 alkaen. Toimistosihteerin tehtäviin on kuulunut koulusihteerin tehtävien lisäksi mm. koulukuljetusten järjestämiseen sekä sivistyspalveluiden hallintoon kuuluvia tehtäviä sekä sijaistamisia tarpeen mukaan. Sivistyspalveluista on lähivuosina eläköitymässä useita toimistosihteereitä, joiden tehtävät sijoittuvat sivistyspalveluiden hallinnon lisäksi varhaiskasvatukseen ja opetukseen. Sivistyspalveluiden hallinnon osalta vakituista tehtävää hoidetaan ensi syksystä alkaen 0,40 henkilötyövuoden resurssilla.

 

Kankaanpään kaupungin talouden tasapainotussuunnitelman edetessä tullaan myös sivistyspalveluiden toimistosihteereiden tehtäväkuvia muuttamaan niin, että ns. avainhenkilöriskit pienenisivät. Tehtäviä voidaan tehdä entistä enemmän myös eri toimipisteistä etänä.

 

Sivistyspalveluiden toimistosihteerin täyttölupaa haetaan tehtävään, joka sisältää sivistyspalveluiden hallinnollisia toimistotöitä, koulukuljetusten järjestämiseen liittyviä tehtäviä, asiakirjahallintoa ja muita toimistotehtäviä. Tehtävässä edellytetään hyvää toimistosovellusten hallintaa, oma-aloitteisuutta, kykyä työskennellä itsenäisesti ja osana tiimiä, sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi toivotaan kokemusta opetusalan sähköisistä järjestelmistä ja koulukuljetusten järjestämisestä.

 

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva alempi korkeakoulututkinto, ammatillinen perustutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemus toimistotehtävistä.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää anoa kaupunginhallitukselta 1.1.2025 alkaen täyttölupaa sivistyspalveluiden hallinnon toimistosihteerin toimeen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441

 

 

 

HEJA 21.05.2024 § 21  

1690/01.01.01/2024  

 

 

Valmistelija Anna Vanhahonko

 

 

Esittelijä Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

 

Päätösehdotus Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että sivistyspalveluiden hallinnon toimistosihteerin toimeen myönnetään täyttölupa 1.1.2025 alkaen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 

Lisätietoja antaa Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi 044 577 2441

 Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko 044 577 2213