Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kankaanpään kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://djulkaisu.kankaanpaa.fi:443/D10_Kankaanpaa/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Henkilöstöjaosto
Pöytäkirja 21.05.2024/Pykälä 22


 

Täyttölupa liikunnanohjaaja/uinninvalvojan toimeen 5.8.2024 lähtien

 

KULTVAP 16.05.2024 § 36 

 

 

 

Valmistelija 

 

Hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. 34 §:n mukaan valtuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta, kaupunginhallitus päättää tulosalueiden johtajien valinnasta ja muun henkilökunnan valitsee ao. tulosalueiden johtaja.

 

Kaupunginhallituksen päätöksen 25.6.2018 § 219 mukaisesti luvan vakituisen tai yli vuoden määräaikaisen palvelussuhteen täyttämiseen myöntää kaupunginhallitus.

 

Sivistyspalveluiden kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalueesta on irtisanoutunut yksi lii­kunnanohjaaja/uinninvalvoja 13.4.2024 alkaen. Liikuntapalvelut esittää, että myönnetään täyttölupa liikunnanohjaaja/uinninvalvojan palkkaamiseen 5.8.2024 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja paikka laitetaan julkiseen hakuun.

 

Liikunnanohjaaja/uinninvalvojan toimen pätevyysvaatimuksena on liikunnanohjaajan-/liikuntaneuvojan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus. Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy kunnallisen henkilöstön vir­ka- ja työehtosopimuksen (KVTES-sopimus) tehtävän vaativuusarvioinnin perusteella. Työaika on 38,25 h/vko. Koeaika on 6 kuukautta.

 

Liikunnanohjaaja/uinninvalvoja suunnittelee erityyppisiä liikuntapalveluja, ohjaa liikuntaa ja toimii uinninvalvojana. Hän hallitsee perinteiset liikuntalajit ja -muodot ja osaa opettaa ja ohjata niitä. Liikunnanohjaajalla on merkittävä rooli eri-ikäisisten ihmisten liikunnan opastamisessa kohti aktiivista elämäntapaa.  

 

Liikunnanohjaaja/uinninvalvojan tehtävään sisältyy:

- liikuntapalveluiden ja -hankkeiden suunnittelua, toteuttamista ja toiminnan koordinointia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

- uimahallin toimintaan liittyvät tehtävät

- peruskoulujen, päiväkotien ja uimakoulujen uimaopetuksen suunnittelu, organisointi ja opetus

- kaupungin liikuntapalveluiden kehittäminen ja osallistuminen liikuntapaikkojen kehittämistyöhön

-  toiminnan tiedottaminen, suunnittelu, palautteen kerääminen, arviointi ja kehittäminen

 

Perustelut

Liikuntapalveluiden palvelukokonaisuudessa irtisanoutumisen johdosta tällä hetkellä töissä on 3,5 vakituista lii­kunnanohjaaja/uinninvalvojaa. Liikuntapalveluiden säilyttäminen ennallaan matalan kynnyksen palveluina kuntalaisille edellyttää 4,5 liikunnanohjaajaa/uinninvalvojaa. Tällä hetkellä hen­ki­­re­surs­si ei ole riittävä tehtävien laajuuteen nähden. Kor­kea­ta­sois­ten ja asiakasturvallisten liikuntapalveluiden ylläpito ja kehittäminen edellyttävät am­mat­ti­tai­tois­ta ja riittävää henkilökuntaa liikuntapalveluiden palvelukokonaisuudessa.

 

Kunnan yhtenä tehtävänä on tuottaa matalankynnyksen liikuntapalveluita kuntalaisille tulotasosta riippumatta. Palveluiden ulkoistaminen liikuntaryhmien osalta erillisille palveluntuottajille nostaa kaupungin kustannuksia, joka vaikuttaa suoraan kuntalaisten hyvinvointipalveluiden saatavuuteen ja asettaa henkilöt eriarvoiseen asemaan palveluiden saatavuudessa. 

 

Ottaen huomioon, että uimahalli sitoo 12 työvuoroa viikossa, joka on 3,5 henkilön työpanoksesta 60 %. Jäljelle jäävä 5,5 työvuoroa (40 %) jää kunnan järjestämän matalankynnyksen saavutettaviin palveluihin. Em. tulee ottaa huomioon myös tuntien/tapahtuminen suunnittelu ja valmistelu, jolloin todellinen jäljelle jäävä työpanos matalankynnyksen palveluissa on 30 %.

 

Toimen täyttäminen vakituisesti on perusteltua käynnissä olevasta palvelutarve- ja palveluverkkoselvityksestä huolimatta ottaen erityisesti huomioon pätevien liikunnanohjaajien rekrytoinnin haasteet sekä pysyvä työvoiman tarve.

 

Esittelijä Sivistysjohtaja Kiviniemi Heikki

 

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää anoa kaupunginhallitukselta 5.8.2024 alkaen täyttölupaa liikunnanohjaaja/uinninvalvojan palkkaamiseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

 

Kokouskäsittely Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä selosti asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 

Lisätietoja antaa Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773

 

 

 

HEJA 21.05.2024 § 22  

1852/01.01.01/2024  

 

 

Valmistelija Anna Vanhahonko

 

 

Esittelijä Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

 

Päätösehdotus Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että liikunnanohjaaja/uinninvalvojan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen myönnetään täyttölupa 5.8.2024 alkaen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Täytäntöönpano Kaupunginhallitus

 

Lisätietoja antaa Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773

 Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213